Boat tour Cheow Lan lake Trekking tours in Khao Sok Cooking Class Riverfront resort bungalows Cheow Lan floating bungalows Jungle cooking Khao Sok Riverfront Resort rooms Relaxing at Khao Sok Riverfront Resort Khao Sok packages - Riverfront Resort

ทัวร์เขาสก-เขื่อน 2 วัน 1 คืน

Khao Sok Tour package

วันที่ 1

08.00 เดินทางจากสุราษฎธานี

09.00 เดินทางมาถึง ป่าต้นน้ำราด (รวมค่าเข้า ค่าเรือ) *ไม่รวมคนพายเรือ

11.00 ออกเดินทางสู่อุทยานธรรมเขานาในหลวง

12.00 ออกเดินทาง

12.30 ทานอาหารเที่ยง (ไม่รวม ตามสั่ง)

13.30 ออกจากร้านอาหาร เดินทางเพื่อล่องแพ (รวม)

14.00 ล่องแพ

15.00 เสร็จจากล่องแพ เดินทางต่อมายังเขาสก

16.00 เช็คอินที่โรงแรม

17.30 ทานอาหารเย็นแบบใต้ (รวม)

19.00 เดินป่า ส่องสัตว์กลางคืน (รวมตั๋ว รวมทัวร์)

วันที่ 2

07.30 ทานอาหารเช้า (รวม)

08.30 เช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่เขื่อน (รวมค่าเข้าอุทยาน และค่าธรรมเนียม)

10.00 นั่งเรือชมวิวเขื่อน พร้อมแวะชมเขาสามเกลอ

11.30 ถึงแพรับประทานอาหารเที่ยง (รวม) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 แวะถ้ำประกายเพชร/เที่ยวตรงเขื่อน

15.30 ถึงท่าเรือเขื่อน

16.30 ถึงสุราษฎธานี (สนามบิน, รถไฟ, หรือบ.ข.ส.)

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Khao Sok Tour package

ทัวร์เขาสก-เขื่อน 3 วัน 2 คืน

Khao Sok Tour package

วันที่ 1

08.00 เดินทางจากสุราษฎธานี

09.00 เดินทางมาถึง ป่าต้นน้ำราด (รวมค่าเข้า ค่าเรือ) *ไม่รวมคนพายเรือ

11.00 ออกเดินทางสู่อุทยานธรรมเขานาในหลวง

12.00 ออกเดินทาง

12.30 ทานอาหารเที่ยง (ไม่รวม ตามสั่ง)

13.30 ออกจากร้านอาหาร เดินทางเพื่อล่องแพ (รวม)

14.00 ล่องแพ

15.00 เสร็จจากล่องแพ เดินทางต่อมายังเขาสก

16.00 เช็คอินที่โรงแรม

17.30 ทานอาหารเย็นแบบใต้ (รวม)

19.00 เดินป่า ส่องสัตว์กลางคืน (รวมตั๋ว รวมทัวร์)

วันที่ 2

08.00 ทานอาหารเช้า (รวม)

09.00 เช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่เขื่อน (รวมค่าเข้าอุทยาน และค่าธรรมเนียม)

10.30 นั่งเรือชมวิวเขื่อน พร้อมแวะชมเขาสามเกลอ

12.00 ถึงแพรับประทานอาหาร (รวม) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 เดินป่า/น้ำตก/เข้าถ้ำ/นั่งเรือส่องสัตว์เย็น

17.00 ถึงแพพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 ทานอาหารเย็น (รวม)

วันที่ 3

07.30 นั่งเรือชมวิวยามเช้า

08.30 ทานอาหารเช้า (รวม) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 ออกจากแพ แวะถ้ำประกายเพชร/แวะคลองน้ำใสคีรีรัฐนิคม/เที่ยวตรงเขื่อน/สะพานแขวนรูปหัวใจ/แวะซื้อของฝากกลับ

12.00 ถึงท่าเรือเขื่อน อาหารเที่ยง (ไม่รวม)

15.00 ออกจากตาขุน

16.00 ถึงสุราษฎธานี (สนามบิน, รถไฟ, หรือบ.ข.ส.)

Khao Sok Tour package

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคานี้รวม :

มัคคุเทศก์, ค่ารถระหว่างทำทัวร์, ค่าธรรมเนียม, ค่าเข้าอุทยาน, เรือหางยาว, อาหารและน้ำดื่มระหว่างทัวร์ 5 มื้อ, ห้องพัก (สำหรับค้างคืน)